pracevovyskach.sk

zakladateľ spoločnosti

PETER MRKVA
zakladateľ spoločnosti

pracujeme na miestach, kde nie je možný klasický prístup pomocou lešenia alebo vysokozdvižných zariadení. Všetci naši pracovníci sú odborne vyškolení a pravidelne prechádzajú povinným preškolením v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.

kontakt0904 911 119
0903 123 321
alux@alux.sk

 

Korešpondenčná adresa:

ALUX, s. r. o.
Plavecký Mikuláš 310
906 35 Plavecký Mikuláš

Sídlo spoločnosti,
fakturačná adresa:

ALUX, s. r. o.
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava

IČO: 44297548
DIČ: 2022650344
IČ DPH: SK2022650344

 

pobočka Žilina

Ing. Peter Kostelanský
Baničova 9
010 15 Žilina

tel. +421 905 341 287