pracevovyskach.sk
Horolezecká technika

Pracujeme na miestach, kde nie je možný klasický prístup pomocou lešenia alebo vysokozdvižných zariadení. Všetci naši pracovníci sú odborne vyškolení a pravidelne prechádzajú povinným preškolením v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z..

Výškové, montážne a konštrukčné práce

Orez stromov a porastov pomocou horolezeckej techniky

Natieračské a maliarske práce vo výškach

Umývacie a čistiace práce vo výškach

Montáž reklamných bannerov

Lepenie reklamných polepov

Montáž a údržba VO

Montáž vianočného osvetlenia

Ochrana proti holubom a inému vtáctvu

Nátery a nástreky oceľových konštrukcií

Zatepľovacie nátery a nástreky

Sanačné práce

Tmelenie špár panelových domov

Demolačné práce