pracevovyskach.sk

Predstavujeme Vám naše PRÁCE VO VÝŠKACH — údržbu i náročné inštalácie, ktoré si nevyžadujú iba pevné svaly a odolnosť voči závratom, ale aj zručnosť a invenciu, pretože mnohé inštalácie sa dajú realizovať iba vďaka tvorivému prístupu.